Bolagsstämmor

Årsstämma den 20 maj 2019

Styrelsen avser att kalla bolagets aktieägare till årsstämma kl.15.00 den 20 maj 2019. Kallelse publiceras på www.kallebackpropertyinvest.se.

Årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida senast den 29 april 2019

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.