Investor Relations

Här hittar du finansiell information om Kallebäck Property Invest och kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Du hittar också information om aktien och bolagets finansiella ställning. Om du har frågor, vänligen kontakta vår IR-kontakt.

Finansiell kalender

februari 22 2019
Bokslutskommuniké 2018
april 11 2019
Årsstämma

Senaste rapporten

Intervju med VD

Intervju med VD Stefan Björkqvist från listningsceremonin på Nasdaq OMX First North.

IR-kontakt

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.