Investor Relations

Här hittar du finansiell information om Kallebäck Property Invest och kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Du hittar också information om aktien och bolagets finansiella ställning. Om du har frågor, vänligen kontakta vår IR-kontakt.

Finansiell kalender

februari 23 2018
Bokslutskommuniké 2017
april 12 2018
Årsstämma

Senaste rapporten

Intervju med VD

Intervju med VD Stefan Björkqvist från listningsceremonin på Nasdaq OMX First North.

IR-kontakt

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.