Ledning

Hestia har utsett tre ledande befattningshavare att förvalta koncernen och fastigheten. VD utses av styrelsen i enlighet med Aktiebolagslagen. Samtliga tre ledande befattningshavare är idag anställda av och innehar ledande befattningar inom Hestia.

Maarit Nordmark VD

Anställd av Hestia sedan 2018. Maarit ansvarar för Hestias asset management-uppdrag i Norden och är VD för Västsvensk logistik (publ.). Maarit har en lång erfarenhet av olika roller inom fastighets- och finanssektorn från Sverige, Danmark och Finland. Hon var asset manager för Blackstone innan hennes arbete inriktades i huvudsak på fastighetsfinansiering under 2005 - 2016,  bl.a. som General Manager för tyska Aareal Bank i Danmark under finanskrisen. Under 2016 - 2018 har Maarit hjälpt ett familjeägt investeringsbolag att bygga upp sitt fastighetsägande och hon är för närvarande även vice ordförande för byggnadsnämnden i Danderyd. Maarit har examen som byggmästare, civilingenjör och organisationskonsult.

Aktieinnehav: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget.

Gunilla Persson Ekonomichef

Anställd på Hestia sedan 2014. Gunilla Persson ansvarar för redovisning och finansiell rapportering för koncernen. Persson har en högskoleexamen i företagsekonomi och är affärsområdeschef för ekonomisk förvaltning hos Hestia. Gunilla Persson har lång erfarenhet från ledande befattningar hos ABB, Citycon, Mimer och EFM / Boultbee.

Aktieinnehav: 0

Peter Egli Asset Manager

Anställd på Hestia sedan februari 2019. Peter har mångårig erfarenhet från fastighetsfinansiering både från såväl svenska som utländska banker. Har även jobbat på ett svenskt projektutvecklingsbolag för produktion av bostäder i Stockholmsområdet. Peter har även under många år varit verksam med rådgivnings- och konsultuppdrag gentemot uppdragsgivare i fastighetsbranschen.

Aktieinnehav: 0

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.