Styrelse

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman och består för närvarande av tre ledamöter. VD:s uppgifter och ansvar följer också av svensk lag. VD är anställd av Hestia.

All information om historiska eller pågående konkurser, likvidationer eller liknande förfaranden samt bedrägeribekämpning eller pågående förfaranden där någon person i företagsledningen och/eller styrelsen har beaktats och redovisats nedan. Ingen person i bolagets ledning eller bolagets styrelse är eller har varit inblandad i konkurs, likvidation eller liknande förfaranden eller bedrägerier under de fem senaste åren.

Vid den extra bolagsstämman 14 april 2014 valdes en ny styrelse beståendes av företrädare för investerarna i bolaget.

Aktuell styrelse

Johan Thorell Styrelseordförande

Johan Thorell föddes 1970 och har en magisterexamen från Stockholms Handelshögskola. Thorell har arbetat i fastighetsbranschen sedan 1996. Thorell är styrelseledamot i AB Sagax, Tagehus Holding AB, Hemsö Fastighets AB, Delarka Holding AB, Oscar Properties Holding AB, Nicoccino Holding AB och K2A Knaust. & Andersson Fastigheter AB. Thorell är VD för Gryningskust Holding AB.

Peter Ragnarsson Styrelseledamot

Peter Ragnarsson föddes 1963 och har en magisterexamen från Lunds universitet. Ragnarsson är styrelseledamot och VD för LMK Ventures AB och har tidigare varit VD för Axis AB, Bell Group Plc och AudioDev AB. Peter Ragnarsson är styrelseordförande i LMK Venture Partners AB, Gullberg & Jansson AB, Ekobilen 4 Fastighets AB och Great Security Europe AB och är även styrelseledamot i Nocroc Ventures AB, Hotel Kungsträdgården AB, LMK Hotels & Real Estate AB, Anagram Production AB, Arne Paulsson Fastighets AB, Aros Bostad IV AB, Emra Hus Fastighets AB, LMK Forward AB, LMK Industri AB och Nordic Bioenergy Infrastructure A/S.

Lennart Låftman Styrelseledamot

Lennart Låftman föddes 1945 och har en magisterexamen från Stockholms Handelshögskola. Låftman är styrelseordförande i AVISA AB, Intervalor AB, Bonäsudden Holding, Delarka Holding och är även styrelseledamot i RFSU AB, AB Stockholms Läns Landsting Interfinans, Telge Energi AB, Byggnads AB S: t Erik, Nyréns Arkitektkontor och AB Gruvbron. Låftman var tidigare VD för Femte AP-fonden fram till 1998. Han har även varit VD för Affärsvärlden och en av grundarna till Consensus Group. Lennart Låftman har varit biträdande professor i industriell ekonomi på Linköpings universitet och har även arbetat som journalist.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.