Investor Relations

Här hittar du finansiell information om Kallebäck Property Invest och kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Du hittar också information om aktien och bolagets finansiella ställning. Om du har frågor, vänligen kontakta vår IR-kontakt.

Finansiell kalender

februari 25 2022
Bokslutskommuniké 2021

Senaste rapporten

IR-kontakt

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.