Om oss

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB fram till den 31 december 2031. Kallebäck Property Invest AB förvaltas av Retta AB.

Kallebäck Property Invest AB förvärvade fastigheten i november 2013 genom att förvärva 100% av aktierna i fastighetsbolaget Näringsfastigheter Kallebäck AB. Före förvärvet av fastigheten har bolaget ingen historik. Betydande kostnader och intäkter är fasta och kassaflödet positivt.

Fastigheten

Byggnaden är en modern och flexibel kontorsbyggnad som uppfördes 2002. Byggnaden byggdes ursprungligen för Ericsson Microwave Systems, ett bolag som förvärvades av Saab 2006. Därmed har samma organisation nyttjat fastigheten sedan uppförandet.

Byggnaden består av en uthyrningsbar yta om cirka 36 600 kvadratmeter, varav 24 800 kvadratmeter används som kontorslokaler och 9 600 kvadratmeter som laboratorium och produktionslokaler. Dessutom finns 805 parkeringsplatser på fastigheten varav 322 inomhus. Huvuddelen av laboratorierna, produktionslokalerna och andra lokaler för specifikt bruk för hyresgästen är ursprungligen konstruerade som kontorslokaler och kan omvandlas till kontorsutrymmen.

Fastigheten är en äganderätt med en total areal på 73 799 kvadratmeter. Fastigheten ligger i Kallebäckområdet i sydöstra delen av Göteborgs kommun, ca 5 km från stadens centrum. Eftersom fastigheten är belägen på en kulle har den topografiska egenskaper som är av strategisk betydelse för hyresgästen som utför provning av radarutrustning.

Byggnaden är högre med fler våningsplan i norra och södra ändarna. Den norra delen inrymmer huvuddelen av byggnadens kontorslokaler medan den södra delen huvudsakligen inrymmer produktionslokaler. Området mellan de högre sektionerna av byggnaden består huvudsakligen av kontor och laboratorier. Ingången ligger i norra delen av byggnaden.

Organisation

Koncernen förvaltas av Retta AB. I praktiken åtar sig förvaltaren rollen som VD, CFO och COO i koncernen och hanterar koncernens dagliga verksamhet. Förvaltaren rapporterar till bolagets styrelse och verkställer deras instruktioner.

Retta ABgrundades 2008 med strategin att i nära samarbete med fastighetsinvesterare tillhandahålla Asset Management och fastighetsförvaltningstjänster med transparens och flexibilitet. Rettas erbjudande integrerar tjänster för Asset Management, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Retta AB förvaltar både kommersiella fastigheter (såsom köpcentrum, hotell och kontorsbyggnader), samhällsfastigheter och bostäder. Tjänsterna kan delas in i fyra segment, vilka återspeglas i organisationens fyra affärsområden:

  • Fastighetsdrift.
  • Fastighetsförvaltning.
  • Ekonomisk förvaltning.
  • Asset Management.

Den centrala redovisningsfunktionen med 40 fastighetsekonomer finns i Västerås, en timmes bilresa från Stockholm. Retta AB levererar tjänster till fler än 600 fastigheter med en sammanlagd yta överstigandes 3 miljoner kvadratmeter. Retta AB har tidigare erfarenhet av att arbeta med Saab i frågor som rör fastighetsförvaltning.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.