Bolaget och koncernstrukturen

Bolagets mål är att "investera i fastigheter eller i företag som äger fastigheter, säkerställa finansiering för sin verksamhet och bedriva förenlig verksamhet". Bolaget är ett svenskt aktiebolag som bildades den 30 maj 2013. Koncernstrukturen illustreras nedan

Kallebäck Property Invest groupstructure

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.