Styrelse

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman och består för närvarande av tre ledamöter. VD:s uppgifter och ansvar följer också av svensk lag. VD är anställd av Hestia.

All information om historiska eller pågående konkurser, likvidationer eller liknande förfaranden samt bedrägeribekämpning eller pågående förfaranden där någon person i företagsledningen och/eller styrelsen har beaktats och redovisats nedan. Ingen person i bolagets ledning eller bolagets styrelse är eller har varit inblandad i konkurs, likvidation eller liknande förfaranden eller bedrägerier under de fem senaste åren.

Vid den extra bolagsstämman 14 april 2014 valdes en ny styrelse beståendes av företrädare för investerarna i bolaget.

Aktuell styrelse

Johan Thorell Styrelseordförande

Strelseledamot sedan 2014.
Född 1970.

Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan, StockholmÖvriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bland annat AB Sagax, Tagehus Holding AB, Hemsö Fastighets AB, Delarka Holding AB, Oscar Properties Holding AB, Nicoccino Holding AB och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

Nuvarande befattning:
Verkställande direktör för Gryningskust Holding AB.Arbetslivserfarenhet: Verksam inom fastighetsförvaltning sedan 1996

Aktieinnehav:
45 635 via eget bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Peter Ragnarsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014.
Född 1963

Utbildning:
Civilekonom från Lunds Universitet.

Övriga uppdrag:
Peter Ragnarsson är styrelseledamot och VD i LMK Ventures AB och har tidigare varit VD för Axis AB, Bell Group Plc och AudioDev AB. Peter Ragnarsson är styrelseordförande i LMK Venture Partners AB, Gullberg & Jansson AB, Ventilations Capital AB samt styrelseledamot i Nocroc Ventures AB, Hotel Kungsträdgården AB, LMK Hotels & Real Estate AB, Anagram Production AB, Arne Paulsson Fastighets AB, Aros Bostad IV AB, Emra Hus Real Estate AB, LMK Forward AB, LMK Industri AB samt Great Security Holding AB.

Aktieinnehav:
64 000

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Lennart Låftman Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014.
Född 1945.

Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Intervalor AB, Delarka Holding samt ledamot i styrelsen för RFSU AB, Telge Energi AB, Byggnads AB S:t Erik, Nyréns Arkitektkontor och AB Gruvbron. Lennart Låftman var tidigare VD för Femte AP-fonden (en del av det svenska pensionssystemet) fram till 1998.

Aktieinnehav:
11 000

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Ulf Ingemarsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021
Född 1953

Utbildning:
Civilingenjör Chalmers tekniska Högskola

Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Essem Design AB, styrelseledamot i Artipelag Invest AB, Jakobs Låda AB.

Tidigare anställning:
VD för BabyBjörn AB

Aktieinnehav:
400

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.