Styrelse

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman och består för närvarande av tre ledamöter. VD:s uppgifter och ansvar följer också av svensk lag. VD är anlitad av Retta AB.

All information om historiska eller pågående konkurser, likvidationer eller liknande förfaranden samt bedrägeribekämpning eller pågående förfaranden där någon person i företagsledningen och/eller styrelsen har beaktats och redovisats nedan. Ingen person i bolagets ledning eller bolagets styrelse är eller har varit inblandad i konkurs, likvidation eller liknande förfaranden eller bedrägerier under de fem senaste åren.

Aktuell styrelse

Johan Thorell Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2014.
Född 1970.

Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i bland annat AB Sagax, Hemso Fastighets AB, Nicoccino Holding AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB och Storskogen Group AB.

Nuvarande befattning:
Verkställande direktör för Gryningskust Holding AB.

Aktieinnehav:
73 432 via eget bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Stefan Hillberg Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.
Född 1978

Utbildning:
Magisterexamen i Företagsekonomi från Uppsala universitet. 

Nuvarande befattning: 
Förvaltare Saab Pensionsstiftelse. 

Aktieinnehav:
0

Oberoende i förhållande till bolaget men beroende i förhållande till större aktieägare. 

Christer Jakobson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023.
Född: 1946.

Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Global Challenges Foundation sedan 2012.

Aktieinnehav:
10 459

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Ulrika Danielsson Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024.
Född: 1972

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Övriga styrelseuppdrag:  
Styrelseledamot i Pandox Aktiebolag, Infranord AB och Nyfosa AB.

Aktieinnehav:
0 st

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.