Ledning

Retta AB (fd Hestia Fastighetsförvaltning AB) har utsett ledande befattningshavare att förvalta koncernen och fastigheten. VD utses av styrelsen i enlighet med Aktiebolagslagen. Samtliga ledande befattningshavare är idag anställda eller anlitade av Retta AB.

Malin Lövemark VD

Anlitad av Retta AB sedan 2022. Malin är civilingenjör och har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Hon har tidigare haft ledande befattningar på bla Atrium Ljungberg AB, AMF Fastigheter AB, Alecta Fastigheter AB och Folksam Fastigheter.

Aktieinnehav: 0

Gunilla Persson Ekonomichef

Anställd på Retta AB sedan 2014. Gunilla Persson ansvarar för redovisning och finansiell rapportering för koncernen. Persson har en högskoleexamen i företagsekonomi och är affärsområdeschef för ekonomisk förvaltning hos Retta AB. Gunilla Persson har lång erfarenhet från ledande befattningar hos ABB, Citycon, Mimer och EFM / Boultbee.

Aktieinnehav: 0

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.