Bolagsstyrning

Koncernen förvaltas av Retta AB. I praktiken åtar sig förvaltaren rollen som VD, CFO och COO i koncernen och hanterar koncernens dagliga verksamhet. Förvaltaren rapporterar till bolagets styrelse och verkställer deras instruktioner.

Koncernen har inget kontrakt direkt med VD. Eftersom VD är anställd av Retta AB (med vilket bolaget har ingått ett förvaltningsavtal) innebär uppsägning av VD:s uppgifter av bolagets styrelse en uppsägning av förvaltningsavtalet. Om den verkställande direktörens anställning med hos förvaltaren avslutas, antingen av förvaltaren eller av VD, utses en ny VD av förvaltaren, med förbehåll för bolagets styrelses godkännande. Kostnader för att avsluta anställningen och/eller rekrytera en ersättare kommer att bekostas av förvaltaren.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.