Bolagsstämmor

Årsstämma den 25 april 2024

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 klockan 13.00 i Retta ABs lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformular

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.