Aktien

Kallebäck Property Invest AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser.

Bolaget har ett aktieslag. Därigenom handlas alla aktier i bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 650 000 kronor fördelat på 3 650 000 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 krona per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 31 december 2020.

Ägare Antal aktier % av röster och kapital
Saab Pensionsstiftelse  970 000 26,6
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 352 807 9,7
Artipelaginvest AB 246 333 6,7
Östersjöstiftelsen 175 000 4,8
Investerare representerade av Lennart Låftman 129 778 3,6
Penser Yield 123 959 3,4
Mattias Ståhlgren 108 614 3,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 74 250 2,0
Credit Suisse (Switzerland) ltd.  71 850 2,0
LMK Stiftelsen 60 000 1,6
Total 10 största ägare 2 312 591 63,4
Övriga 1 337 409 36,6
Total 3 650 000 100,0

De tio största aktieägarna äger 63,4% av bolagets aktiekapital. Bolaget har cirka 400 aktieägare.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har inga aktiebaserade incitamentsprogram.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn på Nasdaq First North Growth Market: KAPIAB

ISIN-kod för aktien som handlas på Nasdaq First North Growth Market: SE0005704079

Aktierna är registrerade hos Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser:

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, SE - 103 87 Stockholm

Wildeco Logo 150

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.