Aktien

Kallebäck Property Invest AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser.

Bolaget har ett aktieslag. Därigenom handlas alla aktier i bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 650 000 kronor fördelat på 3 650 000 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 krona per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 30 juni 2021.

Ägare Antal aktier % av röster och kapital
Saab Pensionsstiftelse  970 000 26,6
Artipelaginvest AB 394 273 10,8
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 344 175 9,4
Östersjöstiftelsen 175 000 4,8
Investerare representerade av Lennart Låftman 129 778 3,6
Mattias Ståhlgren 100 000 2,7
Laszlo Szombatfalvy 70 000 1,9
LMK Stiftelsen 60 000 1,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 57 871 1,6
Gryningskust Förvaltning AB  45 635 1,3
Total 10 största ägare 2 346 732 64,3
Övriga 1 303 268 35,7
Total 3 650 000 100,0

De tio största aktieägarna äger 64% av bolagets aktiekapital. Bolaget har cirka 403 aktieägare.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har inga aktiebaserade incitamentsprogram.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn på Nasdaq First North Growth Market: KAPIAB

ISIN-kod för aktien som handlas på Nasdaq First North Growth Market: SE0005704079

Aktierna är registrerade hos Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser:

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, SE - 103 87 Stockholm

Wildeco Logo 150

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.