Aktien

Kallebäck Property Invest AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser.

Bolaget har ett aktieslag. Därigenom handlas alla aktier i bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 650 000 kronor fördelat på 3 650 000 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 krona per aktie.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 31 december 2021.

Ägare Antal aktier % av röster och kapital
Saab Pensionsstiftelse  970 000 26,6
Artipelaginvest AB 398 973 10,9
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 317 832 8,7
Östersjöstiftelsen 175 000 4,8
Investerare representerade av Lennart Låftman 129 778 3,6
Mattias Ståhlgren 100 000 2,7
Johan Thorell med bolag  73 432 2,0
Laszlo Szombatfalvy 70 000 1,9
LMK Stiftelsen 60 000 1,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 48 753 1,3
Total 10 största ägare 2 343 768 64,2
Övriga 1 306 232 35,8
Total 3 650 000 100,0

De tio största aktieägarna äger 64% av bolagets aktiekapital. Bolaget har cirka 415 aktieägare.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har inga aktiebaserade incitamentsprogram.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn på Nasdaq First North Growth Market: KAPIAB

ISIN-kod för aktien som handlas på Nasdaq First North Growth Market: SE0005704079

Aktierna är registrerade hos Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser:

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, SE - 103 87 Stockholm

Wildeco Logo 150

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.