Nyheter

2017-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 31 mars 2017 i Stockholm

2017-02-27
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 31 mars 2017 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm

2017-02-24
Regulatorisk

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2016 - 31 december 2016)

  • Hyresintäkterna uppgick till 33 422 Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 20 997 Tkr vilket motsvarar 5,75 kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 5 000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 5 958 Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 24 940 Tkr, motsvarande 6,83 kr per aktie.
2016-08-25
Regulatorisk

Finansiell översikt för perioden

  • Hyresintäkterna uppgick till 33 422 Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 326 Tkr vilket motsvarar 5,84 kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -3 906 Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 13 588 Tkr, motsvarande 3,72 kr per aktie.
1
2
3
4

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.