Nyheter

2016-08-25
Regulatorisk

Finansiell översikt för perioden

  • Hyresintäkterna uppgick till 33 422 Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 326 Tkr vilket motsvarar 5,84 kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -3 906 Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 13 588 Tkr, motsvarande 3,72 kr per aktie.
1
2
3
4
5

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.