Nyheter

 

Årsredovisning 2018 Kallebäck Property Invest AB (publ) har publicerats

Kallebäck Property Invest AB (publ) årsredovisning för år 2018 finns nu tillgänglig på:

http://www.kallebackpropertyinvest.se/

Stockholm 2019-04-29

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Gunilla Persson, Ekonomichef 
+ 46 70 169 64 01                                                                      
gunilla.persson@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD
+46 70 415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Byggnaden är en modern och flexibel kontorsbyggnad som uppfördes 2002.

Byggnaden består av en uthyrningsbar yta om cirka 36 600 kvadratmeter, varav 24 800 kvadratmeter används som kontorslokaler och 9 600 kvadratmeter som laboratorium och produktionslokaler. Dessutom finns 805 parkeringsplatser på fastigheten varav 322 inomhus. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB fram till den 31 december 2031. Kallebäck Property Invest AB förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: +46 8 545 271 00, mail:info@wildeco.se)

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.