Nyheter

 

Årsredovisning 2022 Kallebäck Property Invest AB (publ)

Kallebäck Property Invest AB's årsredovisning för år 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

www.kallebackpropertyinvest.se

Stockholm 2023-04-05

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70 -169 64 01
gunilla.persson@retta.se 

Malin Lövemark, VD
+46 70 -855 94 04
malin.lovemark@retta.se                                   

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 37 868 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.