Nyheter

 

Bokslutskommuniké 2015

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2015 - 31 december 2015)

 • Hyresintäkterna uppgick till 33 521 Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 20 951 Tkr vilket motsvarar 5,74 kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -15 272 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 334 Tkr. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 691 Tkr, motsvarande 1,29 kr per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2015 - 31 december 2015)

 • Hyresintäkterna uppgick till 66 791 Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 42 370 Tkr vilket motsvarar 11,61 kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -15 272 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 341 Tkr.

  Resultat efter skatt uppgick till 21 403 Tkr, motsvarande 5,86 kr per aktie

Väsentliga händelser under perioden

 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 10,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2015 med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per aktie.
 • Bolagets avtal om fastighetsskötsel med Hestia Fastighetsförvaltning AB har trätt i kraft under perioden. I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké januari - december 2015.

Stockholm 2016-02-26

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
gunilla.persson@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD  
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Om Kallebäck Property Invest
Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2021. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.