Nyheter

Kallebäck Property Invest utser Malin Lövemark till ny VD

Styrelsen i Kallebäck Property Invest har utsett Malin Lövemark till ny VD. Hon tillträder sin tjänst den 1 september. Nuvarande VD Maarit Nordmark har begärt entledigande av sin tjänst som verkställande direktör för bolaget.

Maarit Nordmark har meddelat styrelsen att hon önskar att avgå från sin VD-tjänst den 31 augusti 2022 för att ta emot en annan position inom näringslivet.

Styrelsen har i dag beslutat att utse civilingenjör Malin Lövemark till ny VD för Kallebäck Property Invest. Malin Lövemark har en gedigen erfarenhet från den svenska fastighetsbranschen sedan 1990-talet och besitter väl de kunskaper och erfarenheter som krävs för att arbeta som VD för Bolaget. Maarit Nordmark kommer att fortsätta som konsult under en övergångsperiod och ge Malin den överlämning som hon behöver för att bolagets verksamhet ska kunna fortsätta som tidigare.

Styrelsens ordförande tackar på styrelsens vägnar avgående VD för väl utfört arbete och gott samarbete.

Stockholm 2022-08-25

För ytterligare information, vänligen kontakta

Johan Thorell, styrelsens ordförande
+ 46 763 944 474

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 37 868 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)

2023-04-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2023 i Stockholm

2023-03-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 14.00 i Retta ABs lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

2023-02-24
Regulatorisk

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden (1 juli 2022 - 31 december 2022)

  • Hyresintäkterna uppgick till 38 010 (36 440) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 064 (28 590) Tkr vilket motsvarar 7,96 (7,83) kr per aktie.
  • Resultat efter skatt uppgick till 13 261 (83 977) Tkr, motsvarande 3,63 (23,01) kr per aktie.
  • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 2 904 (2 589) Tkr avseende värdeförändring finansiellt instrument. Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till -7 948 (74 761) Tkr för perioden.

Finansiell översikt för helårsperioden (1 januari 2022 - 31 december 2022)

  • Hyresintäkterna uppgick till 76 021 (72 255) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 58 960 (55 130) Tkr vilket motsvarar 16,15 (15,10) kr per aktie.
  • Resultat efter skatt uppgick till 54 503 (106 910) Tkr, motsvarande 14,93 (29,29) kr per aktie.
  • I resultatet efter skatt ingår orealiserade värdeförändringar uppgående till 9 691 (79 517) Tkr varav -7 948 (74 761) Tkr avser värdeförändring förvaltningsfastighet och 17 639 (4 756) Tkr avser värdeförändring finansiellt instrument.
2022-08-25
Regulatorisk

Styrelsen i Kallebäck Property Invest har utsett Malin Lövemark till ny VD. Hon tillträder sin tjänst den 1 september. Nuvarande VD Maarit Nordmark har begärt entledigande av sin tjänst som verkställande direktör för bolaget.

2022-04-26
Regulatorisk
2022-03-22
Regulatorisk

Aktieägarna i Kallebäck Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

2022-02-25
Regulatorisk

I det pressmeddelande som publicerades tidigare idag saknades hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Sådan hänvisning fanns dock på sid. 15 i den samtidigt publicerade bokslutskommunikén. Hänvisning har lagts till nedan, i övrigt är informationen identisk med det pressmeddelande som publicerades idag kl 08.30.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.