Nyheter

 

Kallebäck Property Invest utser Malin Lövemark till ny VD

Styrelsen i Kallebäck Property Invest har utsett Malin Lövemark till ny VD. Hon tillträder sin tjänst den 1 september. Nuvarande VD Maarit Nordmark har begärt entledigande av sin tjänst som verkställande direktör för bolaget.

Maarit Nordmark har meddelat styrelsen att hon önskar att avgå från sin VD-tjänst den 31 augusti 2022 för att ta emot en annan position inom näringslivet.

Styrelsen har i dag beslutat att utse civilingenjör Malin Lövemark till ny VD för Kallebäck Property Invest. Malin Lövemark har en gedigen erfarenhet från den svenska fastighetsbranschen sedan 1990-talet och besitter väl de kunskaper och erfarenheter som krävs för att arbeta som VD för Bolaget. Maarit Nordmark kommer att fortsätta som konsult under en övergångsperiod och ge Malin den överlämning som hon behöver för att bolagets verksamhet ska kunna fortsätta som tidigare.

Styrelsens ordförande tackar på styrelsens vägnar avgående VD för väl utfört arbete och gott samarbete.

Stockholm 2022-08-25

För ytterligare information, vänligen kontakta

Johan Thorell, styrelsens ordförande
+ 46 763 944 474

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 37 868 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.