Nyheter

 

Ny VD i Kallebäck Property Invest AB (publ)

Stefan Björkqvist, vd för Kallebäck Property Invest AB (publ) har vid ordinarie styrelsemöte meddelat att han önskar att avgå vid stämman i maj 2019 för att få tid till att satsa på egen verksamhet.

Styrelsen har därför utsett Maarit Nordmark till VD för bolaget att efterträda Stefan Björkqvist.

Maarit har en lång erfarenhet av olika roller inom fastighets- och finanssektorn från Sverige, Danmark och Finland. Hon var asset manager för Blackstone innan hennes arbete inriktades i huvudsak på fastighetsfinansiering under 2005 - 2016,  bl.a. som General Manager för tyska Aareal Bank i Danmark under finanskrisen. Hon är för närvarande även vice ordförande för byggnadsnämnden i Danderyd. Maarit har examen som byggmästare, civilingenjör och organisationskonsult.

VD bytet kommer att äga rum efter ordinarie årsstämma 2019-05-20

Stockholm 2019-04-10

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Thorell, styrelseordförande
+46 76-394 44 74

eller 

Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Denna information är sådan information som Kallebäck Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 10.45.

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser. E-mail: info@wildeco.se samt tel: +46-8-545 271 00.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.